นาทีดับ!! ขึ้นเก็บทุเรียนโดนไฟช๊อด.ร่างไหม้ไส้ทะลักคาต้น ต.นาขา อ.หลังสวน (ดูคลิป)
by bophanee on